La Crida per Sabadell al nou govern municipal

 

 

 

          

          #SEREM - Crida per Sabadell