Sílvia Senz: ‘La cooficialitat convertiria el català en una llengua prescindible’