'Ara és l'hora':
tots els detalls de la V de l'Onze de Setembre