El Pacte pel Referèndum es dissol
però demana de continuar com a espai de debat