"Laietana, 43.
El cau de la Bèstia"

Més de 40 agents de policia,
com a mínim, van fer de torturadors durant dècades a la comissaria Laietana de Barcelona,
temuda per la brutalitat i el sadisme
en els interrogatoris dels detinguts
per raons ideològiques, religioses,
ètniques o de gènere.