Es publiquen les cartes entre
Pau Casals i el doctor Trueta